Wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę kompostowni wraz z zadaszeniem placów magazynowania odpadów i dojrzewania kompostu w ramach projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów” 

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 397.18k Format: .pdf Pobierz

CZĘŚĆ I SIWZ - IDW Budowa Kompostowni.pdf

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 722.91k Format: .pdf Pobierz

CZĘŚĆ II SIWZ - Umowa wzór.pdf

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 839.14k Format: .pdf Pobierz

CZĘŚĆ III SIWZ - wykaz dokumentacji.pdf

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 130.29k Format: .pdf Pobierz

ZAŁĄCZNIK Nr 1a do SIWZ Tabela cenowa.pdf

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 345.57k Format: .pdf Pobierz

ZAŁĄCZNIK Nr 1a do SIWZ Tabela cenowa.docx

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 147.79k Format: .docx Pobierz

Załączniki do SIWZ.docx

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 217.82k Format: .docx Pobierz

Załączniki do SIWZ.pdf

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 777.99k Format: .pdf Pobierz

1. Projekt Architekt. - Budowl. na rozbudowę kompostowni.pdf

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 4.23M Format: .pdf Pobierz

2. Projekt Budowlany na budowę wiaty magazynowo garażowej.pdf

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 2.88M Format: .pdf Pobierz

3. Projekt Budowlany na rozbudowę instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów.pdf

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 582.48k Format: .pdf Pobierz

4. Projekt rozbudowy oświetlenia.pdf

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 1.2M Format: .pdf Pobierz

5. Projekt rozbudowy kanalizacji.pdf

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 1.34M Format: .pdf Pobierz

6. Informacja dot. BIOZ.pdf

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 103.63k Format: .pdf Pobierz

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 2.16M Format: .pdf Pobierz

8. Przedmiar robót - roboty budowlane.pdf

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 476.55k Format: .pdf Pobierz

9. Przedmiar robót - branża sanitarna.pdf

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 37.09k Format: .pdf Pobierz

10. Przedmiar robót - branża elektryczna.pdf

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 67.31k Format: .pdf Pobierz

11. Program funkcjonalno - użytkowy.pdf

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 21.96M Format: .pdf Pobierz

12. Pozwolenie na budowę_Dec. nr 81_2015_W.pdf

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 7.6M Format: .pdf Pobierz

13. Decyzja nr 26.2014 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.pdf

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 17.18M Format: .pdf Pobierz

14. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 29.10.2014.pdf

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 2.31M Format: .pdf Pobierz

15. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 27.10.2017.pdf

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 4.61M Format: .pdf Pobierz

16. Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - Opis wyposażenia technologicznego.pdf

Data: 2018-09-27 13:17:24 Rozmiar: 384.04k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na pytania 1.pdf

Data: 2018-10-05 10:40:50 Rozmiar: 449.59k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na pytania 2.pdf

Data: 2018-10-11 13:41:33 Rozmiar: 250.71k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na pytania 3.pdf

Data: 2018-10-11 13:41:33 Rozmiar: 248.14k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na pytania 4.pdf

Data: 2018-10-11 13:41:33 Rozmiar: 217.32k Format: .pdf Pobierz

Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf

Data: 2018-10-11 13:41:33 Rozmiar: 310.41k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - ZMIENIONY_2018-10-11.pdf

Data: 2018-10-11 13:41:33 Rozmiar: 407.22k Format: .pdf Pobierz

Zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2018-10-11 13:41:33 Rozmiar: 215.35k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-10-17 14:13:27 Rozmiar: 218k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 638
Podmiot udostępniający informację : Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Osoba wprowadzająca informację : Anna Perszewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Perszewska
Czas wytworzenia: 2018-09-27 13:17:24
Czas publikacji: 2018-10-17 14:13:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak