Wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę kompostowni wraz z zadaszeniem placów magazynowania odpadów i dojrzewania kompostu w ramach projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów” 

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 395.76k Format: .pdf Pobierz

CZĘŚĆ I SIWZ - IDW Budowa Kompostowni.pdf

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 643.67k Format: .pdf Pobierz

CZĘŚĆ II SIWZ - Umowa wzór.pdf

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 838.34k Format: .pdf Pobierz

CZĘŚĆ III SIWZ - wykaz dokumentacji - 25092018.pdf

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 130.29k Format: .pdf Pobierz

Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - Opis wyposażenia technologicznego.pdf

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 384.04k Format: .pdf Pobierz

ZAŁĄCZNIK Nr 1a do SIWZ Tabela cenowa.docx

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 147.79k Format: .docx Pobierz

ZAŁĄCZNIK Nr 1a do SIWZ Tabela cenowa.pdf

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 345.57k Format: .pdf Pobierz

Załączniki do SIWZ.doc

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 344k Format: .doc Pobierz

Załączniki do SIWZ.pdf

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 810.16k Format: .pdf Pobierz

1. Projekt Architekt. - Budowl. na rozbudowę kompostowni.pdf

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 4.23M Format: .pdf Pobierz

2. Projekt Budowlany na budowę wiaty magazynowo garażowej.pdf

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 2.88M Format: .pdf Pobierz

3. Projekt Budowlany na rozbudowę instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów.pdf

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 582.48k Format: .pdf Pobierz

4. Projekt rozbudowy oświetlenia.pdf

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 1.2M Format: .pdf Pobierz

5. Projekt rozbudowy kanalizacji.pdf

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 1.34M Format: .pdf Pobierz

6. Informacja dot. BIOZ.pdf

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 103.63k Format: .pdf Pobierz

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 2.16M Format: .pdf Pobierz

8. Przedmiar robót - roboty budowlane.pdf

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 476.55k Format: .pdf Pobierz

9. Przedmiar robót - branża sanitarna.pdf

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 37.09k Format: .pdf Pobierz

10. Przedmiar robót - branża elektryczna.pdf

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 67.31k Format: .pdf Pobierz

11. Program funkcjonalno - użytkowy.pdf

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 21.96M Format: .pdf Pobierz

12. Pozwolenie na budowę_Dec. nr 81_2015_W.pdf

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 7.6M Format: .pdf Pobierz

13. Decyzja nr 26.2014 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.pdf

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 17.18M Format: .pdf Pobierz

14. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 29.10.2014.pdf

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 2.31M Format: .pdf Pobierz

15. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 27.10.2017.pdf

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 4.61M Format: .pdf Pobierz

16. Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - Opis wyposażenia technologicznego.pdf

Data: 2018-10-19 13:27:57 Rozmiar: 384.04k Format: .pdf Pobierz

pytania i odpowiedzi.pdf

Data: 2018-10-30 11:40:46 Rozmiar: 5.35M Format: .pdf Pobierz

modyfikacja SIWZ.pdf

Data: 2018-10-30 12:19:09 Rozmiar: 1.19M Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na pytania 2.pdf

Data: 2018-10-30 12:19:09 Rozmiar: 526.41k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Data: 2018-10-30 12:19:09 Rozmiar: 210.43k Format: .pdf Pobierz

CZĘŚĆ II SIWZ - Umowa wzór 30102018 - tekst ujednolicony.docx

Data: 2018-10-31 11:38:59 Rozmiar: 115.54k Format: .docx Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-11-09 13:17:15 Rozmiar: 219.32k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 596
Podmiot udostępniający informację : Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Osoba wprowadzająca informację : Anna Perszewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Sabina Stolc
Czas wytworzenia: 2018-10-19 13:27:57
Czas publikacji: 2018-11-09 13:17:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak